In de tuin bij ons heemhuis ligt de beugelbaan, die regelmatig door onze leden wordt gebruikt. In de winter wordt er niet gespeeld, maar vanaf maart zorgt de avondverlichting ervoor dat de bal weer kan rollen.

De toernooien worden gehouden op de open zondagen van het heemhuis; de tweede en vierde zondag van de maand. Bij slecht weer wordt de geplande datum twee weken verschoven.

Toeschouwers zijn van harte welkom bij de toernooien.

Beugelbaan

Wat is beugelen?

Beugelen is een volkssport waarbij een zware bal met een houten schop of sleger in beweging gebracht wordt. Het is de bedoeling om de bal door de ring in het midden van de baan te laten rollen. Het spel wordt gespeeld op een baan met lemen ondergrond, een afmeting van circa 10 x 5 meter en kan gespeeld worden door jong en oud en door mannen en vrouwen. Het is de bedoeling om de bal door de ring in het midden van de baan te laten rollen.

Deze sport wordt beoefend in Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant (Nederland). Het is één van de oudste balsporten van Nederland en is erkend door Unesco als immaterieel werelderfgoed.

De spelregels

De bedoeling van het spel is om de bal van ruim 4 kg met een houten sleger door de beugel te slaan. Er zijn twee teams van twee spelers. Elke speler speelt met een eigen bal en samen met zijn teamgenoot om de beurt tegen de tegenpartij. Twee punten worden gescoord door de bal door de ring te spelen of de bal van de tegenstander aan de korte kant, het verst van de beugel, uit de baan te spelen. Wie het eerste een totaalscore van 30 punten heeft behaald, is de winnaar. Voor het spel is geen specifieke kracht of lichamelijke geoefendheid nodig.

Kennismaken met beugelen

De VVV in Deurne heeft arrangementen, zodat ook niet-leden met dit prachtige spel kennis kunnen maken. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen via info@heemkundekringdeurne.nl. Op deze manier proberen wij het beugelen te promoten en mensen te interesseren voor heemkunde.

Toernooien

Sinds 2004 wordt er in april jaarlijks door leden van de heemkundekring op de beugelbaan gespeeld om de Johan Engels Bokaal, ter nagedachtenis aan de oprichter van de beugelbaan en grote inspirator van het beugelen in Deurne, Johan Engels (1922-2003). Op 14 mei 2004 werd deze bokaal voor de eerste maal uitgereikt door Mia Engels-Zeuren, de weduwe van Johan.

In september spelen de leden om de Pieter Swinkels Tropee. Op het plaatje van de trofee staat: Pieter Swinkels Beugel Tropee, vandaar dat deze wisseltrofee in feite een foutief gespelde naam draagt. De trofee is genoemd naar Pieter Swinkels, de stichter van de Deurnese bierbrouwerij De Zon. De trofee werd in 2005 door Peter van Kinderen, de huidige bewoner van de voormalige bierbrouwerij De Zon en gehuwd met een van de nazaten van Pieter Swinkels, geschonken aan de heemkundekring.