Historische Geografie is de studie van de ontwikkeling van landschappen, hun structuur en functioneren in relatie met de maatschappij en menselijke levenswijze in het verleden. Hierbij wordt het landschap zelf gezien als bron van informatie door onder meer bodem, nederzettingen, percelen, toponymie*, ecologie enzovoorts te bestuderen en te combineren met onderzoek van historische bronnen. Het uiteindelijk doel is om deze gegevens via internet te ontsluiten voor iedereen, die geïnteresseerd is in het historische verleden van de eigen woon- en werkomgeving.

Inmiddels zijn de kadastrale gemeenten Vlierden en Deurne en Liessel volledig in kaart gebracht. Kijk hiervoor op de website: https://www.historischegeografiebrabant.nl.

*Toponymie of plaatsnaamkunde is een vak van de taalkunde die plaatsnamen (toponiemen) probeert op te sporen en te verklaren. De toponymie houdt zich behalve met de herkomst van plaatsnamen ook bezig met de verbreiding daarvan. De toponymie is een wetenschap die met name ten dienste staat van de archeologie en de historische geografie.