Heemkundig tijdschrift D’n Uytbeyndel

Drie tot vier keer per jaar verschijnt ons heemkundig tijdschrift D’n Uytbeyndel. De naam is ontleend aan een uitdrukking in het Deurnes dialect, zoals in: ‘mèr ja, d’n uytbeyndel weet ik ‘r ók nie af.’

Met d’n Uytbeyndel werd hier bedoeld: de ware toedracht.

Het woord werd in overdrachtelijke zin gebruikt en is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van het woord uitbindsel dat, naast zwaar papier voor het binden van boeken, ook uitsluitsel betekent. In ons tijdschrift publiceren we artikelen over heemkundige onderwerpen, waarvan we ‘d’n uytbeyndel’ wel weten.

De edities 1 tot en met 21 verschenen van voorjaar 1983 tot najaar 1990 onder de gezamenlijke redactie van de heemkundekringen De Vonder Asten – Someren en H.N. Ouwerling Deurne. Na een onderbreking van ruim een half jaar werd najaar 1991 de uitgave van D’n Uytbeyndel met editie 22 voortgezet onder de eigen redactie van onze heemkundekring. In het voorjaar van 2015 verscheen de speciale editie 85 bij gelegenheid van vijf jaar Deurnewiki. In 2020 verscheen de 100e editie in een dubbelnummer.