Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de heemkundekring verwerkt van haar leden, vrienden en relaties. Als u lid wordt van de heemkundekring, of om een andere reden persoonsgegevens aan de heemkundekring verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Heemkundekring H.N. Ouwerling, p/a. Stationsstraat 73, Deurne, e-mail: secretaris@heemkundekringdeurne.nl

2. Welke gegevens verwerkt de heemkundekring en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geslacht
  • adresgegevens (of postadres)
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • aanvang lidmaatschap

2.2 De heemkundekring verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) contact over het lidmaatschap
b) het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten. 

Binnen de heemkundekring heeft het dagelijks bestuur, de verzender van de nieuwsbrief en de verzender van het wachtwoord voor DocuDataDeurne toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt zich te allen tijde afmelden voor mailingen die wij versturen via de afmeldlink onderaan de mailing. 

3. Bewaartermijnen

De heemkundekring H.N. Ouwerling verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is, daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden door heemkundekring H.N. Ouwerling passende maatregelen getroffen. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van heemkundekring H.N. Ouwerling kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u hierover binnen een redelijke termijn.  

5.2 Wilt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2? Neem dan contact op met de ledenadministratie.  

5.3 Heeft u klachten over de wijze waarop de heemkundekring uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, neem dan contact met ons op. 

5.4 Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen of opmerkingen?

Stuur dan een mail naar secretaris@heemkundekringdeurne.nl

Juni 2018