De werkgroep Archeologie is actief sinds het najaar van 1996. Voor die tijd werden archeologie-activiteiten ad hoc uitgevoerd door enkele heemkundeleden, bijvoorbeeld rond 1980 bij de opgravingen tijdens de sloop van boerderij De Pelikaan aan de Helmondseweg.

De werkgroep houdt zich bezig met het inventariseren en nummeren, fotograferen en digitaal opslaan van alle interessante bodemvondsten in de gemeente Deurne. De vondsten worden opgeborgen in dozen en kisten en opgenomen in een fysiek archief.

Wij nemen niet zelf het initiatief voor opgravingen maar volgen wel activiteiten van anderen in de Deurnese bodem om te voorkomen dat het bodemarchief – en daarmee mogelijk erfgoed – verloren gaat.

Archeologiekelder

Een greep uit de archeologische vondsten uit de eigen streek zijn tijdens de openingstijden in de kelder van het heemhuis te zien.

Archeologie op de kaart

‘Archeologie op de kaart’ is bedacht en ontwikkeld door het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De website vormt een kennismaking met de Nederlandse archeologie. Per periode worden de meest interessante voorwerpen belicht. Het oudste vaartuig ter wereld bijvoorbeeld: een boomstamkano uit 8000 voor Christus, gevonden in het Drentse dorp Pesse. Of een tempeltje uit de Bronstijd, een boemerang uit de IJzertijd, enzovoorts. En natuurlijk ook de vondst van de vergulde Romeinse helm in Deurne. 

gouden helmp
De Gouden Helm