De werkgroep Bibliotheek en Documentatie heeft door de jaren heen een flinke collectie kunnen opbouwen met behulp van schenkingen en aankopen. De verzameling is bijna 4000 (!) exemplaren groot en omvat boeken, tijdschriften, brochures, kranten, uittreksels en niet uitgegeven indexen.

De collectie heeft betrekking op Deurne en/of omstreken. De relatie met Deurne is meestal inhoudelijk, maar kan ook de auteur betreffen.

Zo bezit de bibliotheek werk van onder andere W.A.M. van Heugten, A. Coolen, G. Engels, H. Wiegersma, F. Martens, W. van Heugten, T. Kortooms, P. Wiegersma, P. Vink en J. Martinet over uiteenlopende onderwerpen zoals geschiedenis, de Peel, gedichten, archeologie, genealogie, museum, natuurkunde, kerkdorpen rondom Deurne en nog veel meer. 

De werkgroep verzorgt de documentatie van boeken, gidsen, tijdschriften, prenten, kaartmateriaal enzovoorts en de registratie van de uitleen. Ook zorgt ze voor de aankoop van nieuwe en oude uitgaven.

Via ruilabonnementen wordt aandacht besteed aan uitgaven van andere heemkundekringen die voor Deurne en het nageslacht interessant zijn.

Een bezoek aan de bibliotheek is echt de moeite waard!

De bibliotheek is geopend:

  • elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
  • iedere eerste woensdagavond van de maand van 19.30 tot 21.00 uur
  • elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur¬†

Uitleen aan leden

Leden van onze heemkundekring kunnen de boeken ook lenen, op voorwaarde dat de boeken niet ouder dan 100 jaar zijn en niet in kwetsbare staat verkeren. Een aantal titels is beschreven op Deurnewiki >>

Deurania

Dubbele tweedehandse en nieuwe boeken worden verkocht via ons eigen digitale boekwinkel Deurania.