Vanaf de oprichting van de heemkundekring hebben veel personen allerlei voorwerpen verzameld en zijn er veel voorwerpen aan de heemkundekring geschonken. Van oude gebruiksvoorwerpen tot curieuze zaken die in het verleden gebruikt werden voor alledaagse activiteiten. Al deze voorwerpen zijn en worden geregistreerd. Denk hierbij aan gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, keramiek, curiosa, etcetera.

Wat wij met de voorwerpen doen

Inventariseren, repareren, rubriceren, digitaliseren, conserveren. De geschiedenis bewaren en bewaken voor de generatie van nu en van de toekomst.

Het is opmerkelijk is dat de huidige generatie soms al niet meer weet wat voor voorwerpen er vroeger in gebruik waren…

De Oudheidkamer

De Oudheidkamer begon langzamerhand uit haar voegen te groeien en er waren ook problemen met het gewicht van de opslag op de zolder van ons heemhuis. Daarom legde de werkgroep zich enkele jaren vooral toe op de wat kleinere voorwerpen. Sinds medio 2015 maken we gebruik van een externe opslag bij een heemkundelid. De zolder is in 2017 gerenoveerd en als nieuwe Oudheidkamer in gebruik genomen. Er zijn steeds wisselende presentaties rond een thema te zien.

Een aantal voorwerpen is beschreven op DeurneWiki; klik hier om er een virtuele blik op te werpen. Onder het motto ‘een praatje bij een plaatje’ wil de werkgroep ook een Virtuele Oudheidkamer op Deurnewiki maken met foto’s van voorwerpen en de daarbij behorende uitleg.