Op de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van onze heemkundekring werden Jan Adriaans en Louis Litjens verrast met de zilveren draaginsigne van Brabants Heem. Louis Litjens heeft zich vele jaren ingezet voor de archeologie en Jan Adriaans heeft zich erg verdienstelijk gemaakt voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Tijdens deze vergadering waren de bestuursleden Leny Hendriks en Jan Adriaans aftredend en niet herkiesbaar. Leny Hendriks was 16 jaar bestuurslid en heeft binnen de vereniging veel functies vervuld. Jan Adriaans heeft 8 jaar de functie van eerst penningmeester en later voorzitter vervuld. Vanwege hun grote verdiensten voor de vereniging werden beiden benoemd tot erelid.

Martien van Rijt en Ad van der Steen werden als nieuwe bestuursleden gekozen.

Jan Adriaans en Leny Hendriks met de oorkonde van het erelidmaatschap
Jan Adriaans en Leny Hendriks met de oorkonde voor het erelidmaatschap