Het logo van onze heemkundekring is opgebouwd uit verschillende afbeeldingen, die verwijzen naar de ligging van Deurne in de Peel. In het midden de vergulde Romeinse helm die op 17 juni 1910 in de Peel werd gevonden en ernaast turfstekersgereedschap. Links een turfspa, waarmee de turf op de vereiste dikte uit het veen werd gestoken. Rechts een oplegger, waarmee de afgestoken turf uit het veen werd gelicht. Onderaan staat een dwarsdoorsnede van een stapel ter droging gelegde turven.

In het randschrift staat geschreven: “Vroente die men hiet de Pedel”. Vroente is een oude benaming voor een stuk grond in gemeenschappelijk bezit en Pedel voor de Peel. De tekst suggereert een citaat uit een oud geschrift maar is dat, voor zover bekend, niet. 

Het logo is ontworpen door voormalig voorzitter en beeldend kunstenaar Joep Coppens en later door Bart van Horik voorzien van een ‘strakker jasje’.