Bij deze nodigen wij onze leden van uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 februari 2023 om 20:00 uur in Den Draai, Blasiusstraat 2, 5754 AV Deurne (Zeilberg). De zaal is vanaf 19:30 uur geopend.
 
De agenda voor deze vergadering is beschikbaar op onze website.
Ook vindt u daar de notulen van de ledenvergadering van 11 april 2022.
 
Het Jaarverslag over 2022 van bestuur en werkgroepen staat eveneens op deze website en ligt voorafgaand aan de bijeenkomst ter inzage in de zaal.
 
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie is mogelijk tot een dag voor de Algemene Ledenvergadering (zie Huishoudelijk Reglement artikel 6 lid 2).
 
Wij hopen u op onze Algemene Ledenvergadering te mogen begroeten!