“Mèr ja, d’n uytbeyndel weet ik ‘r ók nie af.

Drie tot vier keer per jaar verschijnt ons heemkundig tijdschrift D’n Uytbeyndel. Het bevat artikelen over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de heemkunde, zoals de geschiedenis van Deurne en omgeving, oude namen, genealogie, oude gebruiken, volksmuziek e.d.

De naam is ontleend aan een uitdrukking in het Deurnes dialect, zoals in: “mèr ja, d’n uytbeyndel weet ik ‘r ók nie af.

Met “d’n uytbeyndel” werd hier bedoeld: de ware toedracht. Het woord werd in overdrachtelijke zin gebruikt en is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van het woord uitbindsel dat, naast zwaar papier voor het binden van boeken, ook uitsluitsel betekent. In ons tijdschrift publiceren we artikelen over heemkundige onderwerpen, waarvan we “d’n uytbeyndel” wel weten.

Voordat D’n Uytbeyndel bij u in de bus ligt, is er wel wat aan vooraf gegaan. De redactie bespreekt vooraf de mogelijke onderwerpen van de volgende editie en maakt samen een keuze uit de voorstellen. De auteurs, leden van de redactie en gastschrijvers, zijn enige tijd bezig met hun onderzoek om vervolgens een artikel te schrijven en passend illustratiemateriaal te zoeken. Ook de opmaak vergt enig gepuzzel…

Uitnodiging aan gastschrijvers


Heeft u ook een interessant verhaal te vertellen over de geschiedenis van Deurne.? Een verhaal van uw familie, over een oud beroep, uw jeugd, een interessante gebeurtenis… De redactie van D’n Uytbeyndel nodigt u graag om uw ervaringen met andere lezers te delen. Bent u geen schrijver maar verteller? Dan helpt de redactie u graag bij het op papier zetten van uw ervaring of verhaal.

Kroniek

De edities 1 tot en met 21 verschenen van voorjaar 1983 tot najaar 1990 onder de gezamenlijke redactie van de heemkundekringen De Vonder Asten – Someren en H.N. Ouwerling Deurne. Na een onderbreking van ruim een half jaar werd najaar 1991 de uitgave van D’n Uytbeyndel met editie 22 voortgezet onder de eigen redactie van onze heemkundekring. In het voorjaar van 2015 verscheen de speciale editie 85 bij gelegenheid van vijf jaar Deurnewiki.

In het kader van de 50e uitgave van D’n Uytbeyndel verscheen een index met alle artikelen uit de periode 1983-2001 op auteursnaam gerangschikt. U kunt het pdf-bestand hier downloaden.

In 2020 verscheen de 100e editie in een dubbelnummer.