De werkgroep heemhuis houdt het heemhuis schoon, zorgt voor onderhoud aan het huis, bijgebouwen, installaties en het terrein. Ook verleent de werkgroep hand- en spandiensten aan andere werkgroepen die van ons heemhuis gebruik maken. Verder verzorgt deze werkgroep de inkoop van voorraden voor de keuken, zoals koffie, thee en peperkoek.

vrijwilligers bezig met het onderhoud

Gastvrouwen en -heren

Elke tweede en vierde zondag van de maand zijn van 14:00 tot 17:00 uur vrijwilligers aanwezig als gastvrouwen- en heren om bezoekers van het heemhuis hartelijk te ontvangen.