Heemkundekring H.N. Ouwerling is door de belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dat betekent dat u als donateur uw gift kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels. Daarnaast hoeven wij als instelling met ANBI-status geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over donaties en erfenissen.

Donaties

Draagt u de heemkundekring een warm hart toe en wilt u ons steunen met een donatie? Uw gift is welkom op rekeningnummer NL86 RABO 0129 0039 48 ten name van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne.

Woont u in het buitenland? Gebruik dan de volgende gegevens: RABONL2U/ NL86 RABO 0129 0039 48. 

Meer informatie over schenken met fiscaal voordeel vindt u op de site van de Belastingdienst

Financiële verantwoording

Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moeten wij de financiële verantwoording publiceren op onze website.

Belangrijke informatie

RSIN (fiscaal) nummer: 8062 54 270 ( ANBI nummer)

KvK nummer: 40235359