Een heemkundekring, erfgoedvereniging of historische vereniging is een vereniging van vrijwilligers, die zich bezighoudt met heemkunde, het bevorderen van belangstelling voor en vergroten van kennis van facetten in het verleden en heden.

De leden van onze heemkundekring proberen dit te bereiken door onder andere studie en archiefonderzoek en het vastleggen van de resultaten, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het inrichten van exposities.

Als bewaarders van het lokale erfgoed is een heemkundekring een belangrijke cultuurdrager in de gemeente. Onze heemkundekring beschikt onder andere over een volledig gedigitaliseerd archief, DocuData Deurne en over de voor iedereen toegankelijke digitale historische encyclopedie www.deurnewiki.nl  

De laatste jaren kunnen heemkundekringen rekenen op een hernieuwde populariteit. Een belangrijke reden daarvoor is de toegenomen belangstelling voor genealogisch onderzoek. Een verklaring hiervoor is dat de traditie van het van generatie op generatie overleveren van de familiegeschiedenis niet meer zo vanzelfsprekend is. Veel mensen doen daarom zelf onderzoek naar hun herkomst. Voor hun genealogisch onderzoek kunnen ze een beroep doen op de heemkundekring. Veel kringen beheren zelf een archief, een documentatiecentrum of een museum. Als bewaarders van het lokale erfgoed zijn zij een belangrijke cultuurdrager in de gemeente. Onze heemkundekring beschikt bijvoorbeeld over een volledig gedigitaliseerd archief, DocuData Deurne, dat toegankelijk is voor leden en over een voor iedereen toegankelijke digitale historische encyclopedie www.deurnewiki.nl  

Aangesloten bij Brabants Heem

Onze heemkundekring is aangesloten bij de Stichting Brabants Heem. De overkoepelende organisatie voor de ruim 120 Brabantse heemkundekringen met in totaal ruim 33.000 leden. Brabants Heem ondersteunt initiatieven vanuit de verenigingen en organiseert cursussen en studiedagen. Bovendien biedt de stichting de gelegenheid om afgerond onderzoek te publiceren in haar tijdschrift: In Brabant. Daarop kunnen leden van onze kring zich met korting abonneren.

Zie Brabants Heem 

Donaties

Draagt u onze heemkundekring een warm hart toe? Dan kunt u ons steunen met een donatie. Uw gift is welkom op rekeningnummer NL86 RABO 0129 0039 48 ten name van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne.

Woont u in het buitenland? Gebruik dan deze gegevens: RABONL2U/ NL86 RABO 0129 0039 48.

Onze heemkundekring is een ANBI erkende vereniging, waardoor donaties fiscaal aantrekkelijk kunnen worden gedaan. Lees hierover meer op deze pagina .