DocuDataDeurne is het digitaal historisch archief van onze heemkundekring. Alleen leden hebben toegang tot deze verzameling.

DocuDataDeurne is ontstaan toen Pieter Koolen en Henk Beijers uit Schijndel vanuit de werkgroep Oud-Vlierden de verzamelde bronnen in wiki-vorm digitaal beschikbaar stelden voor genealogen en andere onderzoekers.

Voor zover bekend is onze heemkundekring zowel voor de externe beschikbaarstelling (DeurneWiki) als deze interne gegevensopslag (DocuDataDeurne) de eerste oudheidkundige vereniging die van de wiki-formule gebruik maakte.

De verzameling van DocuDataDeurne bestaat zowel uit originele archiefstukken, notulen van vergaderingen, interviews als uit secundaire bronnen zoals literatuur, krantenknipsels enzovoorts.