Alle activiteiten van de heemkundekring worden georganiseerd door onze leden op vrijwillige basis. Zij zetten zich in voor particulieren, verenigingen en organisaties die een beroep doen op de bij de heemkundekring aanwezige kennis en kunde als het gaat om de lokale geschiedenis. Ook het onderhoud van het heemhuis, de tuin en de beugelbaan wordt door vrijwilligers gedaan. Om de kosten te dekken vullen de leden met hun contributie de kas en het bestuur probeert daar met het werven van subsidies nog een schepje bovenop te doen.  

Als Vriend van de heemkundekring kunt u uw waardering tastbaar maken. Met uw jaarlijkse financiële steun (minimale bijdrage €100), zorgt u ervoor dat de heemkundekring de stijgende exploitatiekosten kan blijven dragen en zij de nodige investeringen kan blijven doen. Denk hierbij aan de zich nog steeds uitbreidende digitale en voor iedereen toegankelijke opslag van de lokale geschiedschrijving op DeurneWiki.

U onderstreept met uw bijdrage het maatschappelijk belang van het werk van heemkundekring H.N. Ouwerling. 

Vriendenvoordeel

Vrienden worden door bestuur en leden van de heemkundekring bijzonder gewaardeerd.

  • u ontvangt drie à vier keer per jaar ons tijdschrift D’n Uytbeyndel met historische vertellingen,
  • u krijgt toegang tot het Digitaal Historisch Archief (DHA = DocuDataDeurne),
  • u kunt rekenen op een speciale ontvangst bij bezoeken aan ons heemhuis,
  • u wordt uitgenodigd voor openingen van tentoonstellingen en andere evenementen van de heemkundekring,
  • als Vriend wordt u of uw bedrijf – na toestemming – vermeld op onze website.

Aanmelden als vriend

Stuur een mail met uw gegevens naar info@heemkundekringdeurne.nl.

Goed om te weten

Omdat de heemkundekring een door ANBI erkende culturele organisatie is, is uw gift voor 125% aftrekbaar. U krijgt jaarlijks een brief van ons voor uw administratie