1972

Deurnese heemkundig geïnteresseerden worden lid van de Heemkundekring Peelland in Helmond. Dat waren dr. Hub. van Doorne, Net Hubens, Cor Brekelmans en Frans Martens. Vanaf dat jaar zijn er tevens pogingen van Frans Martens, W.A.M. van Heugten, Wiro van Heugten en Joep Coppens om in samenwerking met pater Dagobert Gooren, voorzitter van de contactcommissie van Brabants Heem, te komen tot een heemkundekring in Deurne.

1976

Voornemen oprichting heemkundekring Liessel, een initiatief van Henk Kweens, Johan Engels, Jan Welten, Bep Beljaars-Zelissen en Laurens de Jonge, onder andere n.a.v. de tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Liesselse kerk.

1977

  • 6 september: Bijeenkomst in De Wan te Deurne van Tij Kools, strijder voor behoud van o.a. boerderij De Pelikaan* in Deurne en pleitbezorger voor een heemkundekring in Deurne, met de ’trekkers’ van de heemkundekring-in-oprichting te Liessel.
  • 23 september: Vergadering om te komen tot oprichting van een heemkundekring in Deurne.
  • 20 oktober: Dia-avond onder leiding van Frans Martens ten behoeve van ledenwerving.
  • november: Aanstelling voorlopig bestuur van heemkundekring i.o. met Henk Kweens als voorzitter, Bep Beljaars-Zelissen als secretaris, Wiro van Heugten als penningmeester en Joep Coppens, Frans Martens, Laurens de Jonge, Johan Welten en J. Welten als leden.

1978

De naam ‘Heemkundekring H.N. Ouwerling’ werd voorgesteld door Wim van Heugten in de oprichtingsvergadering op 23 mei 1978. Voorlopig voorzitter Henk Kweens werd opgevolgd door Joep Coppens. Oprichting Monumentencommissie van de heemkundekring, met daarin Laurens de Jonge, Wiro van Heugten en Joep Coppens.

21 juni 1978 : officiële oprichtingsdatum. De statuten van Heemkundekring H.N. Ouwerling worden notarieel gepasseerd


*In boerderij De Pelikaan was tot 1914 een brouwerij gevestigd. Na nog enkele jaren als boerderij gefunctioneerd te hebben kocht de gemeente dit pand. In 1973 kocht Hub van Doorne dit en schonk het aan de Deurnese gemeenschap ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, samen met een bedrag van 100.000 gulden om het te restaureren en er de muziekschool in te vestigen. Er werden wel plannen gemaakt maar in 1977 waren er geruchten dat het pand gesloopt zou worden. Een commissie werd samengesteld, waarin ook de net opgerichte heemkundekring zitting had. Het doel was het behoud van het gezichtsbepalend gebouw en tuin. Helaas, na veel protesten, werd De Pelikaan in 1985 gesloopt. De ruimte die hierdoor ontstond werd aangeplant en heet nu het Hub van Doornepark. Het is ook de plek waar het standbeeld van Hub & Rie van Doorne een plaats kreeg.