Wanneer

17 januari 2024    
20:00 - 22:00

Waar

Den Draai gemeenschapshuis
Blasiusstraat 2, Deurne, 5754AV

Evenement type

Deurnenaren emigreren naar Nieuw-Zeeland.

Lezing door Jan Casper van Beek.

De bevrijding in 1945 was een feest. Er kwam een einde aan vijf jaar oorlog, maar de vreugde over de bevrijding maakte al snel plaats voor zorgen, die de bestaanszekerheid van veel Nederlanders op de proef stelden. Nederland werd met 10 miljoen inwoners destijds als ‘druk’ ervaren: er bestond angst voor overbevolking. Daarbij dreigden nieuwe oorlogen (het conflict in Nederlands Indië, de koude oorlog), de werkloosheid was hoog, er was grote woningnood en er bestond wijdverbreide armoede. Uit een NIPO-enquête van 1948 blijkt dat 32 procent van de bevolking serieus overwoog te emigreren. De Nederlandse overheid voerde een actief bevolkingsbeleid: Nederlanders mochten ergens anders hun geluk gaan zoeken. Met name boeren hadden ruimte nodig. Daar maakte de Nederlandse regering zich tijdens de Tweede Wereldoorlog al zorgen om. Toen al werden vanuit Londen plannen gemaakt voor hoe de emigratie van boeren na de oorlog georganiseerd zou worden.

Voor veel boeren uit de Peel golden deze zorgen ook. Er was angst dat er op termijn te weinig armslag zou zijn om nog effectief te kunnen boeren in onze regio. Samen met persoonlijke argumenten zorgden deze voor een emigratiegolf na de oorlog.

Oud-burgemeester Jan Casper van Beek raakte bij toeval betrokken bij de emigratiestroom naar Nieuw Zeeland en heeft vele boeren kunnen helpen bij de trek naar een beter leven. De correspondentie met emigrerende boeren en contactpersonen in Nieuw Zeeland is bewaard gebleven en geeft een prachtig inzicht in de naoorlogse tijd: wat hield mensen bezig, waar droomden ze van, hoe verliep hun reis en hoe beviel hun het leven ver weg?

Kleinzoon en naamgenoot van oud-burgemeester Van Beek, Jan-Casper van Beek, reconstrueert aan de hand van deze correspondentie een cruciale tijd voor vele boeren uit Deurne en omgeving. Correspondentie die zo waarschijnlijk onbedoeld tot prachtig bronnenmateriaal is geworden.

Toegang voor leden gratis, niet-leden betalen €3.