n verschillende publicaties is aandacht besteed aan het ontstaan van Heemkundekring H.N. Ouwerling. Om die reden is besloten dat hier niet meer op een verhalende manier te doen, maar als een soort kroniek de belangrijke data en jaartallen op een rijtje te zetten. De achtergrond van het ontstaan, het verval van boerderij De Pelikaan, wordt hierin niet in detail naar voren gebracht. In de documentatie van de heemkundekring H.N. Ouwerling bevindt zich een map ‘Pelikaan’, met daarin rapporten, correspondentie, foto’s en publicaties van allerlei aard over De Pelikaan. Deze zijn voor leden van de heemkundekring te lezen in DocuDataDeurne. Onderstaand overzicht is uiteraard een selectie; de lijst zou te lang worden indien ook alle activiteiten van de werkgroepen zouden moeten worden genoemd. De werkgroepen hebben een eigen pagina.


Voorgeschiedenis vanaf 1972:

Lidmaatschappen van Deurnese heemkundig geïnteresseerden bij Heemkundekring Peelland in Helmond. Dat waren dr. Hub. van Doorne, Net Hubens, Cor Brekelmans en Frans Martens. Vanaf dat jaar tevens pogingen van Frans Martens, W.A.M. van Heugten, Wiro van Heugten en Joep Coppens om in samenwerking met pater Dagobert Gooren, voorzitter van de contactcommissie van Brabants Heem, te komen tot een heemkundekring in Deurne.

In 1976 voornemen oprichting Heemkundekring Liessel; initiatief van Henk Kweens, Johan Engels, Jan Welten, Bep Beljaars-Zelissen en Laurens de Jonge, onder andere n.a.v. de tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Liesselse kerk.

1977

6 september: bijeenkomst in De Wan te Deurne van Tij Kools, strijder voor behoud van o.a. boerderij De Pelikaan in Deurne en pleitbezorger voor een heemkundekring in Deurne, met de ‘trekkers’ van de heemkundekring-in-oprichting te Liessel.
23 september: vergadering om te komen tot oprichting van een heemkundekring in Deurne.
20 oktober: dia-avond onder leiding van Frans Martens ten behoeve van ledenwerving.
november: aanstelling voorlopig bestuur van heemkundekring i.o.met Henk Kweens als voorzitter, Bep Beljaars-Zelissen als secretaris, Wiro van Heugten als penningmeester en Joep Coppens, Frans Martens, Laurens de Jonge, Johan Welten en J. Welten als leden.


1978
23 mei: oprichtingsvergadering. De naam ‘Heemkundekring H.N. Ouwerling’ werd voorgesteld door Wim van Heugten. Voorlopig voorzitter Henk Kweens werd opgevolgd door Joep Coppens. Oprichting Monumentencommissie van de heemkundekring, met daarin Laurens de Jonge, Wiro van Heugten en Joep Coppens.
21 juni: officiële oprichtingsdatum. De statuten van Heemkundekring H.N. Ouwerling worden notarieel gepasseerd.