Op woensdag 22 mei organiseert de heemkundekring een lezing over de in Deurne geboren Jan Floris Martinet. Deze lezing vindt plaats in Den Draai, Blasiusstraat 2, Deurne-Zeilberg en begint om 20.00 uur. Spreker is Miranda van de Mortel. De toegang is voor leden gratis; niet-leden betalen € 3,-.

Jan Floris Martinet (1729-1795) was predikant, natuuronderzoeker, geschiedkundige, schrijver, pedagoog en theoloog. Hij leefde in de Verlichting, de tijd waarin blindelings geloven langzaamaan plaatsmaakte voor zelf nadenken, waarnemen en onderzoeken. Martinet kon zijn werk als predikant prima combineren met natuurwetenschappelijk onderzoek. Hij zag de schoonheid van de natuur als een belangrijk bewijs voor het bestaan van God. Hij schreef artikelen en leerboeken om alle opgedane kennis toegankelijk te maken voor de jeugd én voor volwassenen. Vooral door zijn Katechismus der natuur was Martinet een van de meest gelezen auteurs van zijn tijd.

In deze lezing wordt uitgebreid ingegaan op het leven en werk van deze bijzondere Deurnenaar, en op de tijd waarin hij leefde. Een tijd die ook bekend is vanwege de strijd voor meer democratie en verbetering van de welvaart. Een strijd waaraan ook Martinet zijn steentje bijdroeg.

Over de presentatrice van deze lezing

De lezing wordt verzorgd door de uit Deurne afkomstige Miranda van de Mortel, die zich beroepsmatig bezighoudt met de Brabantse geschiedenis en daarover onder andere gepubliceerd heeft in het populair-wetenschappelijke tijdschrift In Brabant. Zij is al jaren gefascineerd door plaatsgenoot Martinet en heeft veel onderzoek gedaan naar zijn leven en werk.