Zeker 160 geïnteresseerden, waarvan 94 betalende niet-leden, waren  woensdag 24 mei op komen dagen in Den Draai om de lezing “De peel; nu en in de toekomst” van oud Liesselnaar en toonaangevend veenkundige Hans Joosten uit het Duitse Greifswald bij te wonen. De organisatie had wel op ruime belangstelling gerekend, maar 160 bezoekers overtrof ook haar verwachting.


De bezoekers waren getuigen van een goede lezing, duidelijk en goed te volgen. Voor de pauze schetste Hans Joosten de geschiedenis van zijn geliefde Peel, waar hij opgroeide.

Lange tijd was het een onbegaanbaar gebied, een soort natuurlijke (ook taal-) grens. In de laatste 150 jaar was er sprake van allerlei activiteiten: aanvankelijk turfwinning, later land- en tuinbouw, het aanleggen van een verdedigingslinie (Peel-Raam Stelling) en ook het dumpen van afval (Leegveld). Hij legde bovendien nog eens uit wat veen is: opeenhoping van plantenresten met veel water. In vergelijking met bier, bevat veen méér water!


Na de pauze verdedigde Hans de ontwikkeling tot nog meer vernatting van De Peel. “Er is een begin gemaakt, maar dat is nog niet voldoende”, stelde hij. “Een hogere waterstand, en daardoor natter veen, dringt de stikstofuitstoot terug en behoedt ons in de toekomst voor veenbranden. De huidige problemen, zoals klimaatverandering en de teruggang van de biodiversiteit, dwingen ons tot het opnieuw laten ontstaan van meer wilde natuur. Anders gaan we naar een wereld die we niet willen.”

De spreker vindt de landschapssituatie in de huidige Verheven Peel te versnipperd en is van mening dat er voor meer nieuwe wildernis niet makkelijke keuzes gemaakt moeten gaan worden.

Klaas Hendriks voor Werkgroep Lezingen en Excursies