Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd een brief ingebracht, waarin opgeroepen werd om meer activiteiten te gaan ontwikkelen.
In de brief werd gesteld, dat de omvang van de vereniging en onze financiële positie daartoe alle aanleiding geven.

Het bestuur onderschrijft deze gedachte en roept op om ideeën voor nieuwe activiteiten door te geven.
Wel stelt het bestuur daarbij als voorwaarde, dat de initiatiefnemer(s) een groep formeert, die een en ander uitwerkt.